Τα γνωστά σε όλους μας κουνούπια ανήκουν στην οικογένεια των culicidae και η υγειονομική τους σημασία σε πολλές περιοχές του κόσμου είναι τεράστια καθώς είναι οι μοναδικοί φορείς των παθογόνων της ελονοσίας, του κίτρινου και του δάγγειου πυρετού στον άνθρωπο. 

Η ανάπτυξή τους γίνεται πολύ εύκολα, καθώς η μόνη προϋπόθεση είναι η παρουσία ελάχιστου στάσιμου νερού ή με πολύ μικρή ροή. Τα κουνούπια εντοπίζονται σε πολύ μεγάλες πληθυσμιακές πυκνότητες και το τέλειο έντομο χρειάζεται μόλις 2 εβδομάδες για την πλήρη ανάπτυξή του. Αν υπολογίσει κάποιος ότι το θηλυκό παράγει γύρω στα 200 ωά και από αυτά τα μισά είναι θηλυκά, τότε μέσα στις επόμενες 5 γενιές θα αναπτυχθούν περίπου 20 εκατομμύρια έντομα.