Στη χώρα μας 4 είδη κατσαρίδων παρουσιάζουν υγειονομικό ενδιαφέρον. Πιο συγκεκριμένα τα : Periplaneta Americana, Blatta Orientalis, Blattella Germanica και Polyphaga Aegyptiaca.

Το τελευταίο είδος υπάρχει μόνο στη βιβλιογραφία για τη χώρα μας. Η υγειονομική σημασία αυτών των ειδών είναι μεγαλύτερη από όσο εκτιμάται λόγω της μεταφοράς παθογόνων βακτηρίων, παθογόνων ελμινθών και μυκήτων, τα οποία προσβάλλουν τον άνθρωπο και τα σπονδυλωτά ζώα.

Periplaneta Americana

Τα τέλεια έντομα συνήθως έχουν 3,5-4 εκατοστά μήκος αλλά μπορούν να εμφανιστούν περιστασιακά και σε μικρότερο μέγεθος. Σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους έχουν κόκκινο προς καστανό χρώμα. Ο χρόνος ζωής τους κατά μέσο ορό είναι 1 έτος, ενώ αν οι συνθήκες είναι δυσμενείς ο χρόνος αυτός μπορεί να περιοριστεί στους 3 μήνες περίπου. Τα θηλυκά μέλη μέσα σε ένα έτος παράγουν κατά μέσο ορό 150 νέα μέλη περίπου. Οι συνθήκες που ευνοούν την ύπαρξη τους είναι η ζέστη (περίπου 28 °C) και η υγρασία. Τρέφονται με κάθε είδους οργανική ουσία.

Blatta Orientalis

Τα τέλεια έντομα συνήθως έχουν 2-2,7 εκατοστά μήκος και το χρώμα τους είναι ερυθροκαστανό προς το μαύρο. Ο χρόνος ζωής τους διαρκεί περίπου 6 μήνες ενώ αν οι συνθήκες είναι δυσμενείς περιορίζεται στον 1 μηνά. Τα θηλυκά μέλη παράγουν κατά μέσο ορό 120 νέα μέλη. Οι συνθήκες που ευνοούν την ύπαρξη τους είναι το δροσερό περιβάλλον και η θερμοκρασία των 20 -29°C . Τρέφονται και αυτές με κάθε είδους οργανική ουσία αλλά υπάρχει ιδιαίτερη προτίμηση στις ουσίες που περιέχουν άμυλο.

Blattella Germanica

Τα τέλεια έντομα συνήθως έχουν 1-1,6 εκατοστά μήκος και το χρώμα τους είναι καστανόξανθο. Ο χρόνος ζωής τους ποικίλει ανάλογα τις συνθήκες και εκτιμάται ότι ζουν 3-12 μήνες. Οι θηλυκές κατσαρίδες, μέσα στο χρονικό διάστημα ζωής τους, παράγουν περίπου 220 νέα μέλη. Οι συνθήκες που ευνοούν την ύπαρξη τους είναι η ζέστη ( περίπου 30°C) και η υγρασία. Κύριος παράγοντας τροφής τους είναι οι αμυλούχες ουσίες..

Polyphaga Aegyptiaca

Τα τέλεια έντομα έχουν 2,5-3,2 εκατοστά μήκος και το χρώμα τους είναι καφέ. Το αρσενικό έχει φτερά, ενώ το θηλυκό είναι άπτερο και δισκοειδούς σχήματος. Γενικότερα, οι κατσαρίδες αυτού του είδους ζουν σε αμμώδη και παχιά εδάφη. Γι’ αυτό το λόγο, βρίσκονται κυρίως κατά μήκος των αφρικάνικων ακτών της Μεσογείου.