Τα ξυλοφάγα έντομα είναι γνωστά ως σαράκια. Είναι ζωικοί μικροοργανισμοί που ζουν και τρέφονται με όλο το υλικό του ξύλου, όπως ξύλινες επιφάνειες, ξύλινα πατώματα και στέγες, έπιπλα. Οι πιο συχνές ενδείξεις από την παρουσία ξυλοφάγων εντόμων είναι η σκόνη και οι μικρές εσοχές που δημιουργούν πάνω στις ξύλινες επιφάνειες.

ΣΑΡΑΚΙ 

Το πιο συνηθισμένο ξυλοφάγο έντομο στην Ελλάδα είναι το σαράκι (σκουλήκι ξύλου ή αλλιώς σκόρο ξύλου) και ανήκει στην τάξη των κολεόπτερων. Προσβάλει μαλακά και σκληρά ξύλα, όπως έπιπλα, πατώματα, σκεπές, έργα τέχνης, τέμπλα ναών, ξύλινα σκάφη, πόρτες και διάφορα ξύλινα αντικείμενα.

ΞΥΛΟΦΑΓΟΣ ΠΑΛΙΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ

Είναι ένα κοινό έντομο που προσβάλει το σομφό ξύλο κωνοφόρων ειδών, κυρίως σε στέγες αλλά και σε πόρτες, παράθυρα, ξύλινα πατώματα. Φέρνει δυο μακριές κεραίες. Το επιστημονικό του όνομα είναι Hylotrypes bajulus.

ΤΕΡΜΙΤΕΣ

Οι τερμίτες είναι μακράν το πιο επικίνδυνο έντομο για το ξύλο. Έχουν τελείως διαφορετικό κύκλο ζωής. Διακρίνονται σε υπόγειους τερμίτες (Reticulitermes lucifugus) και σε τερμίτες ξηρών ξύλων (Calotermes flavicollis).

Στην Ελλάδα περισσότερο επικίνδυνοι είναι οι τερμίτες ξηρών ξύλων. Οι τερμίτες των ξηρών ξύλων προσβάλλουν απευθείας το ξύλο μέσα στο οποίο κατασκευάζουν στοές, αφήνοντας στην εξωτερική επιφάνεια ένα λεπτό στρώμα ξύλου. Κάνουν μεγάλες ζημίες σε πατώματα, κουφώματα, ξύλινα έπιπλα και εικόνες.

Η κυτταρίνη είναι το κύριο θρεπτικό συστατικό των υλικών που καταναλώνουν οι τερμίτες και, εκτός από τα ξύλινα κουφώματα, πατώματα και έπιπλα, εμπεριέχεται στο χαρτί (βιβλία), στα υφάσματα, στις μελαμίνες κλπ.