Ψύλλοι

«Οι ψύλλοι που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο υγειονομικό ενδιαφέρον είναι της τάξης των siphonaptera, επειδή τα τέλεια έντομα μπορούν να ζήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς τροφή. Δεν πηγαίνουν για αναζήτηση ξενιστή αλλά περιμένουν μέχρις ότου ο ξενιστής να περάσει από κοντά τους και με ένα πήδημα να προσκολληθούν επάνω του.

Μυρμήγκια 

Τα μυρμήγκια ανήκουν στην τάξη των hymenoptera και ζουν σε οργανωμένες κοινωνίες. Υπάρχει και σε αυτά ιεραρχία όπως και στις μέλισσες, δηλαδή, διακρίνονται σε βασίλισσα, εργάτριες και αρσενικά. Οι μορφές στις οποίες θα τα συναντήσει κάποιος είναι η άπτερη και η πτερωτή. Φτιάχνουν τις αποικίες τους στο έδαφος, σε κορμούς δέντρων ακόμα και σε ξύλα οικοδομών. Τα μυρμήγκια που επισκέπτονται τα σπίτια αναζητώντας τροφή είναι μόνο οι εργάτριες, και εκτός από τη ρύπανση ή καταστροφή των τροφών που προκαλούν, μπορούν να γίνουν και ενοχλητικά με το τσίμπημά τους.