Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) θεωρούνται τα καταστήματα στα οποία γίνεται παρασκευή, συσκευασία, διάθεση σε πελάτες (όρθιους, καθιστούς, περαστικούς), αποθήκευση, διανομή, εγκατάσταση και τροφοδοσία αυτόματων μηχανημάτων φαγητών, τροφίμων γλυκισμάτων και ποτών.

Όπως :

 • ταβέρνες
 • εστιατόρια
 • ψητοπωλεία
 • καφετερίες -μπαρ
 • αναψυκτήρια
 • κρεοπωλεία – ιχθυοπωλεία – παντοπωλεία – οπωροπωλεία
 • πρατήρια άρτου
 • αποθήκες τροφίμων και ποτών

Επίσης, Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) θεωρούνται επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν Υπηρεσίες Υγειονομικού Ενδιαφέροντος μέσω των οποίων μπορούν να επηρεάσουν τη Δημόσια Υγεία όπως κομμωτήρια, γυμναστήρια κ.λπ.

H κάθε λογής επιχείρηση που προσφέρει υπηρεσίες και διαχειρίζεται ή επεξεργάζεται τρόφιμα εγκυμονεί τον κίνδυνο μετάδοσης ασθενειών από έντομα και τρωκτικά, οφείλει να προστατεύει τους πελάτες της και να τηρεί ένα πρόγραμμα καταπολέμησης εντομών και τρωκτικών. Ο φάκελος απεντόμωσης / μυοκτονίας είναι απαραίτητος για όλες τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η ΒΙΟΖΟΛ παρέχει στην επιχείρηση φάκελο, ο οποίος εμπεριέχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και ενημερώνεται μετά από υπηρεσία στον χώρο

Ο φάκελος περιέχει:

 • Άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών (ΥΠΑΑΤ)
 • Ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας με την επιχείρηση
 • Δελτίο εργασιών
 • Κάτοψη της εγκατάστασης με επισήμανση των δολωματικών σταθμών
 • Πιστοποιητικό εφαρμογής παρασιτοκτόνιας
 • Δελτία ασφαλείας σκευασμάτων με πληροφορίες ασφαλούς χρήσης των προϊόντων (MSDS)
 • Κατάλογοι σκευασμάτων
 • Εγκρίσεις σκευασμάτων από Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • Έκθεση παρατηρήσεων