Η εταιρεία μας με το εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό της, αναλαμβάνει πλήρως την εγκατάσταση και υποστήριξη του συστήματος μυοκτονίας στον χωρο σας.

Στις πιστοποιημένες επιχειρήσεις με HACCP & ISO παρέχουμε έναν πλήρη φάκελο εργασιών και ελέγχου εντόμων και τρωκτικών ο οποίος εμπεριέχει:

  • Πιστοποιητικό της εταιρίας μας για κάθε εφαρμογή στο χώρο, όπου αναγράφει τις δραστικές ουσίες και τα αντίδοτά τους
  • Πλήρη φάκελο εργασιών
  • Προδιαγραφές (MSDS) σκευασμάτων από την ΕΕ
  • Τις κατόψεις των υπό μελέτη χώρων
  • Την πιστοποίηση της εταιρίας μας από την SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG AE για ISO 9001:2015