Παρέχουμε στην επιχείρηση σας πλήρη φάκελο εργασιών και ελέγχου εντόμων – τρωκτικών βάσει των προδιαγραφών της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ.

Στον φάκελο περιλαμβάνονται :

  • Πιστοποιητικά
  • Πρόγραμμα Καταπολέμησης 
  • Δελτίο εργασιών
  • Κατόψεις της εγκατάστασης, με επισήμανση των δολωματικών σταθμών
  • Εγκρίσεις φαρμάκων
  • Άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών, της εταιρείας