Αγαπητοί μας πελάτες,

Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι βρισκόμαστε εδώ για τη δική σας εξυπηρέτηση. Λειτουργούμε ένα Σύστημα Ποιότητας, που είναι προσανατολισμένο προς την εξυπηρέτηση του πελάτη και ευελπιστούμε να μείνετε ικανοποιημένοι από την ευρεία ποικιλία και καλή ποιότητα των Υπηρεσιών Μυοκτονιών Απεντομώσεων και Απολύμανσης που παρέχουμε. Εάν όμως έχετε κάτι να μας συστήσετε, μη διστάσετε, διότι για μας θα αποτελέσει έναυσμα για τη συνεχή βελτίωσή μας.

Προσπαθούμε ώστε η εταιρεία μας να γίνει ταυτόσημη με τη φράση «BIOZOL – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ»

Για το λόγο αυτό, θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε για τις αρχές του Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το παγκοσμίως γνωστό πρότυπο ISO 9001:2015 που εφαρμόζουμε και για τους στόχους μας. Γνωρίζοντας αυτές τις αρχές, γνωρίζετε καλύτερα την εταιρεία που επιλέξατε για τις αγορές σας.

Στοχεύουμε λοιπόν στην:

  • παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών Απολυμάνσεων Aπεντομώσεων και Μυοκτονιών, με σημασία στη λεπτομέρεια, που επιτυγχάνεται με: τον συνεχή έλεγχο των κρίσιμων διαδικασιών, όπως η αυστηρή επιλογή και αξιολόγηση των προμηθευτών μας, ελέγχους των εισερχομένων φαρμάκων από έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, την εξυπηρέτηση των πελατών και μετά την αγορά των προϊόντων κ.α.
  • αναγνώριση των σημαντικών αξιών για τον πελάτη και την ενσωμάτωσή τους στην Πολιτική Ποιότητας.
  • άμεση ανταπόκριση στα παράπονα του πελάτη, τα οποία θέλουμε και να προλαβαίνουμε.
  • συμμόρφωση με όλες τις νομοθετημένες απαιτήσεις του κλάδου μας.
  • μέτρηση του βαθμού επίτευξης των παραπάνω ποσοτικοποιημένων και ποιοτικών στόχων.

Για να κάνουμε το όραμά μας πραγματικότητα εφαρμόζουμε το Σύστημα Ποιότητας σύμφωνα με το παγκοσμίως γνωστό πρότυπο ISO 9001:2015, με απόλυτη δέσμευση, πίστη και αφοσίωση, σε κάθε επίπεδο διοίκησης, σε όλες μας τις υπηρεσίες, διαθέτοντας τους κατάλληλους κάθε φορά χρηματικούς και ανθρώπινους πόρους, με στρατηγική τη διατήρηση της καλής φήμης μας, την απόκτηση νέων πελατών, την δημιουργία πιστών πελατών και την αύξηση του μεριδίου αγοράς. Ο έλεγχος και η επιβεβαίωση της επιτυχίας μας γίνεται με τη μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης του πελάτη. Η BIOZOL διασφαλίζει την τήρηση των παραπάνω, με την ανάπτυξη, εφαρμογή και συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΝ ΙSO 9001:2015.